art

Instal·lacions

NONO

2018

Estructura a l’Espai

1987

L’Ànec

1974

1986