NATURA, CAOS I ORDRE

Pilar Parcerisas, escrit del catàlag “Roc Alabern Repàs al Procés 2003”

“L’obra de Roc Alabern és, al llarg de la seva trajectòria, un viatge d’anada al orígens de la modernitat i de tornada a la contemporaneïtat més absoluta, en un vaivé que es balanceja entre aquests dos pols descrits per Worringer, el de la projecció sentimental o Einfülung i el de l’abstracció, el que dibuixa una continua fugida endavant en la seva trajectòria, però amb efectes retroactius, sense desconnectar d’aquells corrents espiritualistes de la modernitat que cerquen les lleis pròpies de l’art, a banda de la naturalesa, però amb ple coneixement de les seves lleis geomètriques internes.

Així s’explicaria la seva fascinació per Klee, Kandinsky, Mondrian o els cubistes, la seva relectura constant de la història de l’art modern, la seva obsessió pel que és primitiu, per la geometria i per la descodificació del món de les formes, el desglossament del pla, les múltiples combinacions plàstiques que permet la convivència de l’ orgànic i l’ inorgànic, de la natura i l’afany d’abstracció, que troba en la decoració la síntesi de l’afany d’abstracció del que ens parla Worringer.

Tota la seva obra és un assaig de descodificació de l’art modern i la seva problemàtica, el que queda totalment palès en els exercicis dels seus quaderns, incisius, reveladors, a la caça dels passos evolutius de l’art modern i del que ha significat com a innovació plàstica….”

treballs

Currículum

01

EXPOSICIONS COL·LECTIVES
1968 Membre Fundador del Grup Cooparatiu de la Sala de Arte Moderno de Barcelona

1969 Salón de Mayo. Museu d’Art Modern. Barcelona

1969 “Biafra”. Sala de Arte Moderno. Barcelona

1971 “Juego de la Oca”. Sala de Arte Moderno. Barcelona

1971 “Mini- Quadres”. Sala de Arte Moderno. Barcelona

1972 Mostra d’Art Jove. Granollers, Barcelona

1971-73 “Happenings”, environaments, escultures efímeres. Terrassa, Barcelona

1975 La Lira. El Vendrell, Tarragona

1976 Sala Municipal. Balaguer, Lleida

1976 Caixa d’Estalvis. Tarragona

1976 Sala d’Art Escofet. El Vendrell, Tarragona

1976 Primera Fira Nacional de Dibuix. Barcelona

1977 Segona Fira Nacional de Dibuix. Barcelona

1978 Tercera Fira Nacional de Dibuix. Barcelona

1981 Environament a Terrassa, patrocinat pel seu Ajuntament. Terrassa, Barcelona

1986 Escultura de ferralla de cotxes 11x5x8 metres. Instal•lació a Terrassa, patrocinat pel seu Ajuntament.

1987 Temple Romà. Vic, Barcelona

1987 Centre d’Art Contemporani Alexandre Cirici. Hospitalet, Barcelona

1988 Galeria Espais. Girona

1988 Instal•lació i exposició. Casa de la Caritat, Barcelona

1988 Criteri d’Art Ciutat de Terrassa. Terrassa, Barcelona.

1989 Galerie Kunsttrum Ttrinsenturm. Ratinger, Alemanya

1989 Kulturbahnhof Eller. Dussseldorf, Alemanya

1989 “Artists from Barcelona. Eight Options”. 1999 Broadway. Denver, Co., EUA

1992 “ Art Jove del Vallés”. Mollet, Barcelona

1992 Criteri d’Art Ciutat de Terrassa. Terrassa, Barcelona

1992 “Terrassa 100 Anys d’Art i Cultura. Centre
Cutural de la Caixa d’Estalvis de Terrassa. Terrassa, Barcelona.

1995 Premi Ricard Camí. Centre Cutural
de la Caixa d’Estalvis de Terrassa. Terrassa, Barcelona.

1996 “ Homenatge a Walter Benjamin”. Galeria Horitzon. Colera, Girona

1997 Premi Ricard Camí. Centre Cutural de la Caixa d’Estalvis de Terrassa. Terrassa, Barcelona

1997 “La Boheme” . Galeria Horitzon. Colera, Girona

2000 Art Ricard. Terrassa, Barcelona

2000 Amics de les Arts. Terrassa, Barcelona.

2001 Art Ricard. La Bisbal d’Empordà, Girona

2002 Art Ricard. La Bisbal d’Empordà, Girona

2002 Galeria Micropunt, Begur, Girona.

02

EXPOSICIONS INDIVIDUALS

1965 Casino de Cadaqués. Cadaqués, Girona

1966 Galeria Bàrbara Sheridan. Cadaqués, Girona

1966 Ian Sheridan Antiques. London

1968 Membre Fundador del Grup Coperatiu de
la “Sala de Arte Moderno”. Barcelona

1968 Sala de Arte Moderno. Barcelona

1969 Hostal de Cadaqués. Cadaqués, Girona

1976 Amics de les Arts. Terrassa, Barcelona

1978 Galeria Soler Casamada. Terrassa, Barcelona

1978 Casa de Cultura. Cuenca

1978 Amics de les Arts. Terrassa, Barcelona

1978 Galeria “La Artística”. Girona

1979 Galeria Soler Casamada. Terrassa, Barcelona

1979 Arxiu Tobella. Terrassa. Barcelona

1980 Amics de les Arts. Terrassa, Barcelona

1981 Galeria Soler Casamada. Terrassa, Barcelona

1982 Environament als carrers de Terrassa, patrocinat pel seu Ajuntament. Terrassa, Barcelona

1982 Amics de les Arts. Terrassa, Barcelona

1982 Galeria Àgora. Sitges, Barcelona

1982 Galeria Domènec i Muntaner. Hospital de Sant Pau.
Barcelona

1983 Elaboració d’un mural de 18×1,5 metres a l’estudi de l’artista suec (Olle Bonnier). New York, USA

1983 Centre Cultural de la Caixa d’Estalvis de
Terrassa. Terrassa, Barcelona

1985 Galeria Es Portal. Cadaqués, Girona

1986 Membre Fundador de Trajecte ( Associació
per la recerca artística). Terrassa, Barcelona

1987 Trajecte (Associació per la recerca artística).
Terrassa, Barcelona

1989 Galeria Soler Casamada. Terrassa, Barcelona

1989 Trajecte (Associació per la recerca artística).
Terrassa, Barcelona

1990 Sala Gastó. Terrassa, Barcelona

1990 Gallery Elena. Taos, New Mexico. EUA

1991 Cafè Canaules. Ripoll, Girona

1992 Rettig Martínez Gallery. Santa Fe, New Mexico. EUA

1992 Galeria La Barca. Begur, Girona

1992 Cafè Canaules. Ripoll, Girona

1993 Sala Gastó. Terrassa, Barcelona

1993 Galeria Soler Casamada. Terrassa, Barcelona
New Directions Gallery. Taos, New Mexico. EUA

1994 Nits de Jazz al Mackintonsh. Terrassa, Barcelona

1994 Galeria Soler i Casamada. Terrassa, Barcelona.

1994 Instal•lació 8 x 8. Trajecte (Associació per la recerca
artística) Terrassa, Barcelona.

1995 Obertura Galeria-Estudi. Vulpellac, Baix Empordà, Girona

1996 El Teatret. Peratallada. Baix Empordà, Girona

1997 El Teatret. Peratallada. Baix Empordà, Girona

1997 Café Canaules. Ripoll, Girona
1998 Galeria Soler Casamada. Terrassa, Barcelona

1999 Obertura Galeria-Estudi. La Bisbal d’Empordà.
Baix Empordà, Girona

2000 Café Canaules. Ripoll, Girona

2001 Galeria d’Art Stand 4. Girona.

2002 Exposició infografies Roc Art Studio.
La Bisbal d’Empordà. Baix Empordà, Girona

2003 Exposició Obra Recent. Roc Art Studio.
La Bisbal d’Empordà. Baix Empordà, Girona.